Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Skovhornugle (Asio otus) - Waldohreule - Long-eared Owl

Skovhornuglen er en fåtallig ynglestand- og trækfugl på Fanø.


Skovhornuglen sidder i sit sovetræ gemt blandt grenene. Foto Søren Vinding

Kendetegn

Skovhornuglen er en mellemstor ugle med brune farver, lange fjerhorn og orangegule øjne. Den har brun overside med mørke længdestriber og marmoreringer, lyst gulbrun underside med ensartet fordelte sorte "fiskebenstegninger". Skovhornuglens tuden er et "poh" og de nyudfløjne unger har et karakteristik højt og skarp "pib".

Findested p� Fan�

Findes i områder med bevoksning og yngler i Plantagen.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses året rundt. Er normalt nataktiv, men kan ses jage i skumringen.

Naturhistorie

Bliver skovhornuglen skræmt gør den sig lang og tynd med hornene rettet lige op, som vil den efterligne en gren. Om vinteren kan flere skovhornugler finde på at tilbringe dagen i såkaldte "ugletræer". Den nemmeste måde at finde ugletræer på, er at kigge efter uglegylp på jorden under træerne.

UGLEGYLP
FanøNatur har fået Jørgen Terp Laursen til at undersøg 17 indsamlede uglegylp fra Skovhornuglen i Grøndals Sommerhusområde. Jørgen melder følgende tilbage:
Forskellige småfugle: 3 (meget vanskelig at artsbestemme i gylp.
Sydmarkmus: 6 (Arten var ventet på Fanø, da den er meget almindelig i SV-jylland).
Nordmarkmus: 2 (Denne art havde jeg ikke forventet at finde blandt byttedyrene).
Dværgmus: 4 (Arten er almindelig på mange øer, hvor der er en høj græsvegetation).
Skov-/Halsbåndmus: 23. (Skovhornugle tager relativ få Skov-/Halsbåndmus, så antallet er her overraskende stort sammenholdt med materialets størrelse).
De to arter Skovmus og Halsbåndmus lader sig sjældent adskille fra hinanden i uglegylp. Jeg har målt kindtandsrækken på de indsamlede dyr – og det indikerer, at det i alle tilfælde er Skovmus.

Kulturhistorie

"Når den om dagen sidder ubevægelig på en gren synes den at være hensunket i dyb eftertanke. Uglen er tydeligvis lærd" (Svend Tito Achen).

Links

Se om Fanøs anden hornugle - Mosehornuglen

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion