Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Allike (Corvus monedula) - Dohle - Jackdaw

Alliken er en meget almindelig ynglestand- og trækfugl på Fanø.


En Allike fra hovedgaden i Nordby med et stort hviddt islæt i sin fjerdragt. Foto Søren Vinding

Kendetegn

Alliken er en lille kragefugl den er tydeligt mindre en kragerne og rågerne. Den er matsort med grå kinder og nakke. I flugten har den hurtigere vingeslag end andre kragefugle. Den har desuden lyse øjne og kort næb.

Findested p� Fan�

På trækket kan den ses overalt på Fanø. Som ynglefugl ses den næsten udelukkende i områder med bygninger og beboelse.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses året rundt.

Naturhistorie

Alliken er en udpræget flokfugl. Alliker sover sammen med andre kragefugle udenfor yngletiden. Fanøs kragefugle overnatter sammen med deres artsfæller i Vognsbølparken i Esbjerg. Kommer man med den rigtige færge om morgenen eller om aftenen kan man se Fanøs kragefugle flyve fra og til overnatningspladserne i Esbjerg.
Alliken yngler i plantagen, hvor de yngler i huller i gamle træer.

Kulturhistorie

Alliken har flere dødsfald på samvittigheden. Den yngler bl.a. i skorstene og i redekasser. Har de lavet en rede i en skorsten, kan dette føre til kulilteforgiftning, når beboerne tænder op i brændeovnen og ikke er opmærksom på, om aftrækket i skorstenen er godt nok. Det er derfor meget vigtig, at man har installeret en allikerist i sin skorsten.
Blandt vore fugle må alliken være den tidligste påviste kulturledsager, her i landet begyndte den sandsynligvis at yngle i bronzealderen, hvor den kunne finde føde på bøndernes marker i skovrydninger.

Video

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion