Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Skovskade (Garrulus glandarius) - Eichelhäher - Jay

Skovskaden er en sjælden ynglestandfugl på Fanø. Enkelte år optræder den som invasionsart.


Skovskade flyver over Kallesbjergvej i Nordby efter agern (jvf. næste billede). Foto Søren Vinding.
Se også beskrivelsen under "naturhistorie" her på siden.

Kendetegn

Skovskaden er på størrelse med en allike. Den har rødlig-grå dragt med hvid overgump, der kontrasterer mod sort hale. På vingernes overside ses et stort hvidt felt på armsvingfjerenes basis og dækfjerene på den yderste halvdel er blå med fine sorte tværstriber. Den har lyst øje. I flugten ses meget karakteristiske vingeslag: Vingerne føres langt fremover og beskriver en rullende og flaksende bevægelse, omtrent som en hærfugl.

Findested p� Fan�

Er tilknyttet områder med bevoksning og yngler i plantagen. I invasionsår kan den ses overalt, men dog mest i områder med bevoksning.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses året rundt. I invasionsår ses den almindeligvis mest i oktober.

Naturhistorie

Skovskaden foretrækker at yngle i skove med tæt undervegetation. Der skal være egeskov i nærheden, da dens foretrukne føde er agern og i gode agernår samler den forråd. De agern som den glemmer kan spire og på den måde er skovskaden med til at sprede egetræer. Se også de to første billeder her på siden.

Kulturhistorie

"Skovskaden er lidt af en bajads. Med sin brogede dragt og en nakketop, der dirrer at nysgerrighed, har den mod på alle begivenheder. Modet består dog mest i at få en nyhed spredt for alle vinde...som en flok gadedrenge, der skal om i en anden gade for at se hvad nyt der kan være dér, drager en flok skovskader fra trætop til trætop igennem skoven" (Antonius Nielsen).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
NaturSydvest
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion