Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) - Haubentaucher - Great Crested Grebe

Den toppede lappedykker er en relativ almindelig træk- og fåtallig vintergæst på Fanø.


Toppet Lappedykker. Foto Søren Vinding.

Kendetegn

Toppet Lappedykker er den største af vore lappedykkerne. Gamle fugle i sommerdragt har sort fjertop og brede orangebrune kindfjer på hovedet som fjerprydelser. Oversiden er gråbrun, hals og underside hvidlig. Næb brunligt/lyserødt. Store øjne med klare, røde iris. Han og hun næsten ens, hunner dog med en lidt mere grålig farve på ryggen. I vinterdragt har den ingen fjertop eller orangebrune kindfjer, men blot hvid hals og strube. Ungfugle har sort-hvidt plettede hoveder og ligner ellers gamle fugle i vinterdragt. I flugten har den meget hurtige vingeslag og her ses tydeligt den lyse, spinkle og udstrakte hals, lyse skuldre og armsvingsfjer samt store bagudrettede fødder. Stemmen er hæse skrig og skræppen.

Findested p� Fan�

Ses næsten udelukkende langs kysterne.

Hvorn�r p� Fan�

Træk- og vintergæst som ankommer i oktober og trækker bort i marts/april.

Naturhistorie

Er tilknyttet områder med større vandflader end gråstrubet lappedykker. Er på grund af benenes stilling stort set ude af stand til at færdes på land, men er fænomenal til at dykke, og kan tilbagelægge store afstande under vandet på jagt på føde, som hovedsagligt består af småfisk og padder.
De har et ejendommeligt parringsspil, hvor begge fugle udfører pingvindansen: pludselig rejser de sig op af vandet med vandplanter i næbbet og strittende fjerprydelser på hovedet, og bryst mod bryst står de et øjeblik oprejst, mens de træder vande med fødderne (se billeder ovenover).

Kulturhistorie

"Den svømmede med halsen ligeså knejsende som en sangsvane og med kroppen lavt på vandet som en tungt lastet skude eller hellere som en lystsejler, for den skar vandspejlet så let, at strømfuren efter den blot var nogle fine riller" (Erik Bertelsen).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion