Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Rørhøg (Circus aeruginosus) - Rohrweihe - Marsh Harrier

Rørhøgen er en fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst på Fanø.


Rørhøg over Golfbanen. Foto Søren Vinding

Kendetegn

Rørhøgen er en anelse større end musvåge og dermed den største af kærhøgene. Hunner er 5-10 % større end hanner. Den adulte han er trefarvet med brunlig krop og forvinge, ofte lysegrå på undersiden, hvidgrå sving- og halefjer og sorte spidser på håndsvingfjerene. En vis variation i dragtens farver kan forekomme. Den adulte hun er chokoladebrun med gulhvid strube, isse og vingeforkant og har ofte en gulhvid tegning over brystet. Hunner i meget slidt dragt kan vise grålige svingfjer. Ungfuglene ligner hun, men er sortbrun med et lyst felt på undersiden af håndsvingfjerenes basis og har enten helt mørkt hoved eller gul strube og isse. Unge hanner i 2. kalenderår får grålige sving- og halefjer og sort vingespids.
Jager lavt med vingerne løftet i et V, og foretager pludselige stop, hvor halen spredes for at dykke ned og overrumple byttet. Kredser på tydeligere løftede vinger end Musvåge, glider med løftet arm og fladere hånd som Fjeldvåge. Halen er længere end hos musvåge.

Findested p� Fan�

Kan ses overalt på Fanø, men foretrækker åbne områder med indslag af rørskov.

Hvorn�r p� Fan�

Trækfugl som ankommer i marts og trækker væk i september/oktober.

Naturhistorie

Rørhøg yngler normalt første gang i en alder af 2-3 år. Skifter ofte mage fra år til år. Reden bygges overvejende af hunnen, i rørskovens tætteste del. Hunnen forsørges i rugetiden af hannen, som overbringer hende byttet på kærhøgenes karakteristiske måde: hunnen flyver op, hannen kaster det, og hunnen griber det i luften.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes rørhøgen bl.a. hønsehøg, rørfalk, fiskehøg, dværgglente og mosehøg.

Video





Kordinater



Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær - Fotoredaktion Søren Vinding
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
NaturSydvest
Danmarks Naturfredningsforening
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion