Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) - Pfuhlschnepfe - Bar-tailed Godwit

Lille Kobbersneppe er en meget almindelig trækgæst og fåtallig vinter- og sommergæst på Fanø.


Lille Kobbersneppe. Foto Kim Fischer.

Kendetegn

Lille kobbersnepppe er en relativt stor vadefugl med et langt, mørkt og let opadbøjet næb, en tværstribet hale og hvid overgump og rygkile. Hannen er i yngledragten kobberrød på hele undersiden, mens hunnen er meget mere diskret med et lysorange bryst. I vinterdragten bliver næbbets basis orange og dragten er lys grålig med sorte markeringer og med hvidligt markeret øjenbryn.
Lille kobbersneppe kan forveksles med stor kobbersneppe. Stor kobbersneppe har et længere og mere lige næb med orange basis, markant længere ben og hvide vingebånd. Hvor stor kobbersneppe har en hvid firkantet overgump, har lille kobbersneppe en hvid rygkile. I felten er det et vigtigt kendetegn, at stor kobbersneppe har sorte tværbånd på bugen, mens lille kobbersneppe er uden tværbånd. Endelig har hannen af lille kobbersneppe både rødlig bryst og bug, hvor det ved stor kobbersneppe kun er brystet der er rødligt.

Findested p� Fan�

Ses langs kysterne, flest ses omkring højsandene som f. eks. Keldsand.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses året rundt, men er klart mest almindelig om efteråret fra juli til oktober.

Naturhistorie

Den lille kobbersneppe yngler ikke i Danmark, men ses på trækket forår og efterår på vej til og fra de lavarktiske yngleområder. Især Vadehavet er et vigtigt rasteområde for arten og der ses her op til 50.000 fugle, og der kan i de enkelte flokke stå op til 20.000 individer.

Video

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
NaturSydvest
Fugle og natur
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion