Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Sortklire (Tringa erythropus) - Dunkelwasserläufer - Spotted Redshank

Sortklire er en relativ almindelig trækgæst på Fanø.


En flok Sortklire i Albufera, Mallorca. Foto Søren Vinding.

Kendetegn

Sortklire er en stor klire, lidt større end rødben med længere og tyndere næb, hvis yderspids er let nedadbuet. Benene er også længere end rødbenens. I sommerdragt er den meget karakteristisk sodsort med fine, hvide prikker på ryg og vinger, med mørkt røde ben og rødt på basis af undernæbbet. I flugt viser den hvid overgump som strækker sig i en spids op på ryggen og hvid hale med mørke tværbånd.
I vinterdragt bliver den lyst grålig med hvid underside, beholder rygtegningen og det røde på ben og næb.
Ungfuglen er som adult i vinterdragt med diffus, mørk vatring på undersiden, gråbrun, fint hvidprikket overside og med orangerøde ben.
I flugt kendes den fra Rødben på ensfarvede vingeoversider og på kraftigere krop. Trækker ofte benene op under kroppen i flugt, ellers rager de tydeligt ud bag halen.
Flugtkaldet er et velklingende, toleddet ”tju-it”, med sidste led i lidt højere toneleje.

Findested p� Fan�

Ses langs kysterne, især østkysten.

Hvorn�r p� Fan�

Ses i april/maj og juni-september.

Naturhistorie

De 3-4 æg lægges sidst i maj/først i juni. Hunnen forlader gerne ynglepladsen, inden æggene klækkes. Rugetid, hvornår ungerne er flyvefærdige og alder ved første ynglen er ukendt.
Den længstlevende Sortklire i det danske materiale fra Dansk Trækfugleatlas blev skudt 6 år og 1 måned efter, at den blev ringmærket som ungfugl i første leveår.
Yngler ikke i Danmark. Yngler i det nordlige Skandinavien. Yngler derudover i et bælte gennem det nordlige Rusland og Sibirien frem til Stillehavet. Ynglepladserne ligger i åben nåleskov, især i skovbrandsfelter og gerne nær en mose. Lejlighedsvis træffes den i birkezonen, i sjældne tilfælde også i pileregionen. Den typiske yngleplads er et større, tuet mosedrag med enkelte, spredte små fyrretræer og et mindre vandhul fyldt med græstuer.

VideoSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion