Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) - Schmarotzeraubmöwe - Arctic Skua

Almindelig kjove er en almindelig trækgæst på Fanø.


Almindelig Kjove ved Fanø Vesterstrand, som trak hen over en rejekutter. Foto Kim Fischer.

Kendetegn

Ligner en mørk, spidsvinget måge med hurtig, behændig, næsten falkeagtig flugt. Lidt mindre end stormmåge. Findes i to farvefaser. Begge faser har lyse felter i vingen. De gamle fugle har forlængede, spidse midterste halefjer. Mørk fase er sortbrun. Lys fase har tydeligt afsat mørk hætte, hvidlig hals og bug, normalt har den bredt mørkt brystbånd, varierende tværbåndede flanker og bred mørk undergump. Ungfuglene er mellembrune med gulbeige bånding, fremtræder i felten mørk normalt med lysbåndet gump og hvide vingefelter.
Flugten er ikke så tung og rolig som mellemkjove. Flyver i hård vind let som en ride med hurtige vingeslag og pludselige kast. Jager oftere mindre måger og terner end mellemkjove.

Findested p� Fan�

Ses langs vestkysten, men også på Nordspidsen og ved Sønderho og Keldsand.

Hvorn�r p� Fan�

Er sjælden om foråret i april/maj. Enkelte kan ses sidst på sommeren er mest almindelig i august til oktober.

Naturhistorie

Udenfor yngletiden lever den som andre kjover af at jage andre fugle, fortrinsvis måger og terner og stjæle fødeemner fra disse.

Kulturhistorie

"Den vidtsejlende kjove slog sine lange kryds over bølgerne" (Svend Fleuron).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Fugle og natur
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion