Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Vendehals (Jynx torquilla) - Wendehals - Wryneck

Vendehals er en fåtallig trækfugl på Fanø.


Vendehals fotograferet under småfuglefaldet på Fanø den 14. september 2017 af Per Alnor Kjær

Kendetegn

Vendehals er en særpræget fugl med langstrakt krop, og smuk marmoreret, natravneagtig farvetegning, lidt sløve bevægelser og diskret adfærd. Den er på størrelse med sangdrossel, men er tydeligt slankere. Har ikke de andre spætters stive hale – det eneste den har tilfælles med dem, er de korte ben. Næbbet et kort og spidst med bred basis, og bruges til at mejsle frem for at hakke med – fuglen bearbejder bark med bløde hak, men anvender ikke trommen i territorieforsvaret. Dragten er gråbrun med lysere bug. Har tæt kamuflagemønster, tydeligt er mørk rygstribe og gulbrun strube. På tæt hold ses lys øjenstribe og gråvatret isse. Vingerne er brune med fine, sorte og hvidlige tegninger og med mørkt tværstribede svingfjer. Halen er grå med mørke tværbånd (inderste bredere end yderste).
Ungfugle ligner de gamle, men kan bl.a. kendes på grå iris, hvor de gamle fugle har nøddebrun iris.

Findested p� Fan�

På trækket kan den ses overalt i områder med bevoksning. Den findes i øvrigt på tørre, sandede biotoper i parkagtige skove, hedeplantager og på overdrev. Arten yngler stort set kun i Jylland og i Nordøstsjælland. I andre egne af landet er den enten en meget sjælden eller uregelmæssig ynglefugl.

Hvorn�r p� Fan�

Om foråret ses den i slutningen af april/starten af maj. Om efteråret ses den hovedsageligt i august til ind i september.

Naturhistorie

Yngler første gang 1 år gammel og danner par for en enkelt sæson. Den ruger i gamle spættehuller eller i redekasser. De 7-10 æg lægges fra ultimo maj/primo juni og udruges af begge mager på 12-14 dage. Ungerne er flyvefærdige 18-22 dage gamle og selvstændige 7-14 dage senere.
Lever hovedsagelig af myrer i alle udviklingsstadier, der på spættevis samles op fra jorden ved hjælp af den lange, klæbrige tunge.

Kulturhistorie

"Tungen er forsynet med en...skarp hornagtig spids, hvormed folk mener, at den kan stikke ligesom en slange, og er følgelig bange for den" (Folk og Fauna).

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegaveidé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
Fugle og natur
FanøNatur på flickr
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion