Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Misteldrossel (Turdus viscivorus) - Misteldrossel - Mistle Thrush

Misteldrossel er en relativ almindelig træk- og en fåtallig vintergæst på Fanø.


Misteldrossel. Foto Kim Fischer.

Kendetegn

Den største drossel som forekommer på Fanø. Den har lysebrun til grålig overside og lang hale. Undersiden er hvid med runde pletter. Pletterne sidder ikke i længderækker som det ses hos sangdroslen, men er anbragt mere kaotisk, uden egentligt mønster. Har ofte et mørkt område eller halvmåne på brystet og en hvid kindplet. Flugten skifter mellem vingeslag og et bueformet glid, hvor vingerne ligger ind til kroppen. I flugten ses hvide armhuler som hos sjagger. Står på jorden meget opret.

Findested p� Fan�

Kan på trækket ses overalt. Foretrækker at fouragere på engområder og græsmarker i nærheden af skovområder. Kan i marts høres synge i Plantagen.

Hvorn�r p� Fan�

Ses fra september til maj, dog fåtallig om vinteren.

Naturhistorie

Den er ret sky. Lever af orme, snegle og insekter. Tager bær om vinteren. Lever især i udlandet af misteltenens frø.
Yngler især i nåle- og blandskov, men også i haver og parker.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes den bl.a. for snarredrossel, stordrossel og dobbeltdrossel.

KordinaterSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
FanøNatur på flickr
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion