Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Stær (Sturnus vulgaris) - Star - Starling

Stær er en meget almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.


Du synger godt. Foto Søren Vinding.
Stær på Spelmannstoft.

Kendetegn

Stær er en kompakt og tætbygget fugl med kort hale, relativt lange ben og langt næb. Næbbet er gult om sommeren og mørkt om vinteren. Yngledragten er sort med et grønligt og purpur skær. Vinterdragten er med kraftige lyse pletter på over- og undersiden. De lyse pletter et fjerspidser som fældes sidst på foråret. Ungfuglene er ensfarvede gråbrune med lysere strube.
Sangen er meget varieret og stære kan efterligne andre fugle. I flugten er den korte hale og trekantede vinger karakteristiske.

Findested p� Fan�

Holder til både i åbent land, byer, skove og haver.

Hvorn�r p� Fan�

Ses mest fra februar til november i milde vintre kan den også ses i december og januar.

Naturhistorie

Yngletid fra april til juni. Bygger reder i huller, træer, spættehuller og redekasser. 4-6 æg der udruges på 12-14 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 22 dage. Lægger kun et kuld.
Fouragerer ofte i meget store flokke udenfor yngletiden.

Kulturhistorie

Stæren er kendt for sin evne til at efterligne melodier og lyde. Dette havde nær forårsaget en ulykke, da en stær for tidligt fløjtede afgangssignal for et tog.
"Den er kådhedens fugl, overstrømmende ungdom, et pift af livsglæde, et flimmer af regnbuesolskin, hvor kan man andet end give den et hurra! - Den KAN ikke vente. Der skal ske noget. Og så er den der. Og hvor koldt det end er, det får ikke hjælpe. Livet brænder den som en feber i kroppen, ja så det funkler i frostsolen af en masse hidsige kulører på dens sorte fjer, og så det står i hede fløjt ud af næbbet på den" (Kaj Munk).

VideoSiden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
NaturSydvest
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion