Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Bjergpiber (Anthus spinoletta) - Wasserpieper - Water Pipit

Bjergpiber er en meget sjælden vintergæst på Fanø.


Kendetegn

Ligner meget skærpiber. Har i vinterdragt gråhvid underside med korte, mørke striber på sider og flanker (varierer noget, nogle er næsten ustribede på flankerne, andre har tydeligere og længere mørke flankestriber). Bjergpiber har i forhold til skærpiber skarpt afsat øjenbrynstribe, to distinkte hvide vingebånd og lysere brungrå overside. De yderste halefjer er renhvide (Skærpibers er lysegrå, men kan dog virke hvide i stærkt lys).
Mangler generelt gult og olivengrønt i dragten, men kan have meget svagt olivenfarvet anstrøg på ryggen. Overgump varmt brun. Ben mørke. Næbbet er mørkt med delvis lys inderdel af undernæbbet, men nogle har overvejende gult næb med mørk spids og overkant. Ligner en stor, svagt stribet engpiber med mørke ben og tydeligere kontrast mellem oversiden og den lyse underside.
Får i marts karakteristisk dragt med næsten utegnet, lyserød underside, kun striber på flankerne samt mørkt blå- til askegråt hoved og nakke, i kontrast til brun ryg og tydelig, hvid øjenbrynsstribe og hvidlige vingebånd. Skærpiber begynder at komme i yngledragt på samme tidspunkt – men skærpiber har normalt kraftigere stribning på bryst og flanker og en antydet, mørk skægstribe.
Skær- og bjergpiber har mørke ben, andre små pibere har lyse ben. Ustribet overside deles af Markpiber, der er meget lysere og kraftigere. Alle de større pibere har længere, lyse ben.
Typiske kald er et en-tonet ”weest”, der ikke stiger og lyder som en blanding af eng- og skærpibers kald. Hæsere og højere end Skærpibers kald.
En ret sky piber, der altså har stor flugtafstand og typisk forsvinder langt bort i stor højde, når den skræmmes op. Både eng- og skærpiber virker umiddelbart mere tillidsfulde.

Findested p� Fan�

Ses på strandenge langs østkysten.

Hvorn�r p� Fan�

Kan ses i milde vintre fra oktober/november til marts.

Naturhistorie

Bjergpiber ses kun her i landet om vinteren. Der sker det paradoksale, at visse bjergpibere, i modsætning til hvad trækfuglene normalt gør, trækker nordpå til vores breddegrader for at nå deres vinterkvarter.

Kulturhistorie

Bjergpiber yngler i mellemeuropæiske bjergegne og overvintrer langs kyster og i fugtigt lavland.

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
Danmarks Naturfredningsforening
NaturSydvest
Fugle og natur
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion