Kalneder
AKTIVITETSOVERSIGT
Følg os på Facebook


Fanø Natur - Fanø logo
Sponsor for FanøNatur
?

?

Nationalpak Vadehavet

Fan Natur - Leksikon

Lvsanger

Find oplysninger om dyr og planter i Fanøs natur.

Der er to muligheder for at finde rundt:

  • Brug søgefeltet, hvor du også kan søge på dele af et ord f.eks. ”urt” i stedet for hele ordet ”Stenurt.” Når søgeresultater kommer frem klikker du videre.
  • Klik på en kategori i indholdsfortegnelsen herunder. Klikket bringer dig videre i leksikonet.
Dyr
Bløddyr
Snegle
Fisk
Fugle
Alkefugle
Andre fugle
Drosselfugle
Duer
Fluesnappere
Gæs
Havfugle
Hejrer, storke og ibiser
Kjover
Kragefugle
Lappedykkere
Lommer
Lærker
Mejser
Måger
Pibere og Vipstjerter
Rovfugle
Sangere
Skrigfugle
Småfugle
Spurve og Finker
Spætter
Svaler
Svaner
Terner
Tornskader
Ugler
Vadefugle
Vandhøns
Værlinger
Ænder
Gopler
Hønsefugle
Insekter
Andre insekter
Biller
Sommerfugle
Krebsdyr
Krybdyr
Padder
Pattedyr
Pighuder
Spindlere
Øvrige dyr
Planter
Andre planter
Frøplanter
Blomsterplanter
Græs - halvgræs
Mosser, Bregner, ulvefod og laver
Tang, alger
Svampe
Andre svampe
Farlige svampe
Spiselige svampe
Andre spiselige svampe
Mælkehatte
Rørhatte
Skørhatte
Træer og buske
Almindelig Ene (Juniperus communis) - Common juniper - Wacholder.
Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum) - Deutsches Geissblatt - Honeysuckle, Woodbine
Almindelig Gyvel (Cytisus scoparius) - Common broom - Besenginster
Almindelig Hassel (Corylus avellana) - Hasel - Hazel.
Almindelig Hyld (Sambucus nigra) - Schwarzer Holunder - Common Elder
Bukketorn (Lycium barbarum) - Bocksdorn - Duke of Argyll´s Teaplant
Europæisk Lærk (Larix decidua) - European Larch - Europäische Lärche.
Fliget Brombær (Rubus laciniatus) - Schlitzblättrige Brombeere - Cutleaf Evergreen Blackberry
Gråris - Salix repens var. argentea - Kriech-Weide -Creeping Willow
Havtorn (Hippophae rhamnoides) – Sanddorn - Sea Buckthorn
Kristtorn (Ilex aquifolium) - Stechpalme - Holly
Mose-Pors - Gagel - Bog Myrtle
Rødel (Alnus glutinosa) - Roterie - Common alder.
Taks (Taxus baccata) - Eibe -Yew.
Ugens Art Fanø
Julegave idé - klik her


Vejret på Fanø

Foreninger
NaturSydvest
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Fanonatur.dk anbefaler
Fanø Natur  |  Kallesbjergvej 18 F  |  DK-6720 - Fanø  |  Tlf.: +45 28570761  |  E-mail: kontakt@fanonatur.dk  |  WebDesign & CMS: WebVizion