Kulturhistorie

Dactylorhiza: navnet består af to græske ord, daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod. Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende. purpurella: sigter til de purpurfarvede blomster. Bredbladet Kukkerurt 1796