Kendetegn


Et op til 50 cm højt græs i en løs tue med smalle blade. Toppen er stor og løs med sølvskindende småaks på enden af bølgede og glatte stilke.
Findested på Fanø


På Fanøs heder og i Fanøs skove især den tørre del.
Hvornår på Fanø


Blomstrer i juni og juli
Naturhistorie


Sommerfuglen Vejrandøje lægger æg på Bølget bunke.
Kulturhistorie


Hvis lyngheden ikke plejes kan den ende som en græshede med Bølget Bunke i stedet for Hedelyng.