De kommende sider er overført fra FanøNaturs gamle hjemmeside. Det er sket med mere eller mindre held, så de kommende sider er stadig under udarbejdelse.
Ved at klikke på billederne kan du komme videre i FanøNaturs leksikon over dyr og planter på Fanø. Det er også muligt at finde hvad du søger ved at bruge søgefunktionen øverst til venstre i menuen.

Krumknivgræshoppe (Leptophyes punctatissima) - Punktierte Zartschrecke - Speckled Bush-cricket

Hesteklæg (Tabanus sudeticus) - Pferdebremse - Dark Giant Horsefly

Pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes) - Gemeine Hosenbiene - Pantaloon bee

Amerikansk Fyrretæge (Leptoglossus occidentalis) - Amerikanische Kiefernwanze - Western conifer seed bug

Honningbi (Apis mellifera) - Honigbiene - Honeybee

Stor Blåpil - Grosser Blaupfeil - Black-lined Skimmer (Orthetrum cancellatum)

Stor grøn løvgræshoppe (Tettigonia virildissima)

Almindelig Kobbervandnymfe (Lestes sponsa) - Grosse Binsenjungfer - Common Emerald Damselfly

Brun Mosaikguldsmed - Braune Mosaikjungfer - Brown Hawker (Aeshna grandis)

Havehumle (Bombus hortorum) - Gartenhummel - Garden bumblebee

Agerhumle (Bombus pascuorum) - Ackerhummel - Common Carder-bee

Havemyre (Lasius niger) - Schwarze Gartenameise - Black garden ant

Blå Mosaikguldsmed (Aeshna cyanea) - Blaugrüne Mosaikjungfer - Southern Hawker Dragonfly

Stor Kejserguldsmed (Anax imperator) - Grosse Königslibelle - Emperor Dragonfly

Gul Engmyre (Lasius flavus) - Gelbe Wiesenameise - Yellow Meadow Ant

Blodrød Hedelibel (Sympetrum sanguineum) - Blutrote Heidelibelle - Ruddy Darter

Almindelig Hedelibel (Sympetrum vulgatum) - Gemeine Heidelibelle - Moustached Darter.

Efterårs-mosaikguldsmed (Aeshna mixta) - Herbst-Mosaikjungfe - Migrant Hawker.

Kålormesnyltehveps (Apanteles glomeratus) - Kohlweisslings-Schlupfwespe - Common Apanteles.

Almindelig Guldøje (Chrysoperla carnea) - Common Green Lacewing - Gemeine Florfliege.

Privacy Preference Center