Kendetegn

Profilbillede af en troldefjæs på forvingen.

Findested på Fanø

På tørre og våde enge på Fanø.

Hvornår på Fanø

Flyver fra midten af maj til ind i juli.

Naturhistorie

Larven er lys og kravler i halvbuer på kløver og vikke i juli/august måned.

Kulturhistorie

Kløveruglen kaldes ofte for Mi-ugle, fordi den har et tydeligt “M-tegning” på bagvingens underside.
Det andet danske navn “Trolden”, har den fået, fordi der er en profilbillede af en trold på forvingen (ses tydeligt på billede 2)

Kordinater