En almindelig plante på Fanø

Kendetegn

En 20-40 cm høj plante med mælkesaft, bladroset og glat stængel.
De stivhårede blade sidder i roset, er lancetformede, bugtede eller tandede. De er upletede.
De gule tungeformede blomster sidder mange sammen i en kurv. Randkronerne er grålilla på bagsiden. Kurven er 2-3 cm i diameter og omgivet af taglagte og hårede kursvøbblade.

Findested på Fanø

Er almindelig på Fanø. Findes på Fanøs marker og overdrev, i klitter og på heder.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juni – august.

Kulturhistorie

Det danske navn hentyder til nogle tynde avner med gul spids, som sidder mellem blomsterne i kurvbunden. De må have mindet fortidens botanikere om spidsen på en kongelig fjerpen.

De unge rosetblade kan spises som salat. Roden kan ristes og bruges som kaffe.

Links

Se hvor almindelig kongepen gror i Danmark.

Kordinater