Om Fanø Natur

FanøNatur er en forening, der blev stiftet af lokale ildsjæle i 2010. Foreningens formål er at:

  • sikre at Fanø naturens mangfoldighed og skønhed bevares og udvikles.
  • øge naturbevidstheden blandt Fanøs befolkning og gæster
  • drive hjemmesiden www.fanonatur.dk

Det frivillige bag FanøNatur
Søren Vinding: Formand og webmaster
Julie Bengtson: Sekretær og PR-medarbejder
Britt Schak Hansen: Kasserer og webmedarbejder
Mads Kjeldsen: Bestyrelsesmedlem
Morten Vinding: Bestyrelsemedlem
Torben Breckling: Svampeekspert
Niels Chr. Nielsen: Geografiske informationsmedarbejder
Kim Fischer: Fugleformidler og informationsmedarbejder

Bidragsydere og partner

FanøNaturs hjemmeside blev fornyet i 2020 ved hjælp af økonomiske støtte fra:

FanøNatur er godkendt som partner i Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet

Lokale links

FanøNatur formidler oplevelser og viden om Fanøs natur, men Fanø er også meget andet!
Søg selv mere information om Fanø på nogle af disse lokale hjemmesider: