Kendetegn

Opret plante med firkantet stængel, som tit er rød ved basis. Blade 2- 5 cm lange, takkede og med hjerteformet basis. Blomster blåviolet, med grønne bæger, som har en pukkel på oversiden. Blomsterne sidder ofte to og to.

Findested på Fanø

Vokser i på våd bund ofte i kanten af rørskoven.

Hvornår på Fanø

Blomstre i juli – august.

Naturhistorie

Frøene spredes ved at flyde på vandet.

Kulturhistorie

Har fået navn efter puklen på bægerets overside. Medicinsk kan planten bruges mod ”frossa” (svensk?)

Kordinater