Kendetegn

Opret plante med firkantet stængel, som tit er rød ved basis. Blade 2-5 cm lange, takkede og med hjerteformet basis. Blomsterne er blåviolet, med grønne bæger, som har en pukkel på oversiden. Blomsterne sidder ofte to og to.

Findested på Fanø

Vokser på våd bund ofte i kanten af rørskoven.

Hvornår på Fanø

Blomstre i Juli – August.

Naturhistorie

Frøene spredes ved at flyde på vandet.

Kulturhistorie

Har fået navn efter puklen på bægerets overside. Medicinsk kan planten bruges mod ”frossa” (svensk?)

Kordinater