Kendetegn

5-30 cm høj urt med opstigende stængel.
Den op til 25 mm store blomst har 5 kronblade hvoraf de to bagerste er blåviolette, de to sidestilede er lysviolette eller hvide og det nederste mere eller mindre gult. Kronbladene er længere end bægerbladene.
Bladene er ægformede og rundtakkede med store og dybt delte fodflige.

Findested på Fanø

Beboelse, sandede marker, klitter, sommerhusområdet og Klitplantagen – altså over hele Fanø. Kortet herunder er altså ikke fyldestgørende.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i april – oktober.

Naturhistorie

Stedmoderblomsterne hører til viol familien.

Kulturhistorie

Der er mange forklaringer på stedmoderblomstens navn. Her er nogle af dem:
Man skal forestille sig en ond stedmoder siddende omkring en skål grød med en smørklat (blomstens gule felt). Stedmoderen (det nederste kronblad) sidder selv tæt ved grøden – midt i smørklatten. Hendes to døtre (de to kronblade i siden) sidder ganske tæt ved grøden. Hendes to steddøtre (de to bagerste kronblade) sidder langt fra grøden.

Plukker man kronbladene af et efter et, kan man se at den onde stedmoder selv sidder på to stole (grønne bægerblade), hendes to egne børn sidder på hver sin stol (grønne bægerblade) og hendes to steddøtre må deles om én stol (grønne bægerblade).

Inderst i blomsten sidder stedmoderen selv. Stedmoderblomstens frugtanlæg er nemlig udformet som en krop. Prøv om du kan finde stedmoderen?
Er man ikke til onde stedmødre, kan man også lede efter princessen i blomsten.

Stedmoderblomst har været anvendt mod hudsygdomme.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding.