Kendetegn

En 10–40 cm liggende og grenet urt, som breder sig radiært ud fra rodhalsen. Vej-Pileurt har stor variation i udseende alt efter voksestedet.
Stænglen er opstigende og glat.
Bladene er smalt elliptiske. Ved bladfæsterne er der en tynd hinde omkring stænglen.
De små blomster er hvidlige med rød rand. De sidder i bladhjørnerne – få sammen i en nøgle.
Frugten er en brunlig nød, som er helt skjult i blostret.

Findested på Fanø

Ved beboelse og i vejkanter

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Maj – November.

Naturhistorie

Vej-Pileurt kan, fordi den er sej og vokser tæppedannede, vokse på steder, hvor den udsættes for betydeligt slid. F.eks fra biler og cykler, som kører over planten.

Kulturhistorie

Har primært været anvendt til at stoppe blødninger.
I noget litteratur antydes det, at Vej-Pileurt har en effekt på brystkræft.

Kordinater