Kendetegn

De mørkegule blomster med støvbladenes oranges knapper lyser op på heden. De er samlet i et aks med op til 20 blomster i akset. Planten er opret og har 3-5 cm brede, sværformede og vifteformede blade. Efter afblomstringen har de en brun-rød frøstand.

Findested på Fanø

Vokser på hedernes fugtige områder, hvor den tit står i tætte bestande

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli og august.

Naturhistorie

Planten er afhængig af en symbiose med forskellige svampearter.

Kulturhistorie

Benbræk har fået navnet, fordi man troede at køerne fik dårlige ben – kunne evt brække benene – ved at spise planten. Det er næppe tilfældet, men planten gror et sted, hvor der er mangel på kalk, så kreaturerne får nok ikke dækket deres kalkbehov ved at spise hedens planter.
Når Benbræk har fået skylden er det nok fordi Benbræk er en plante man lægger mærke til.

 

 

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juli 2011.