Kendetegn

Halvbusk. Blomsterne er 10–15 mm brede med tilbagebøjede mørkeblå kronblade og gule støvknapper.
Bladene er mørkegrønne med store fligede ender.
Bærrene er røde og æggeformede. Bærrene er giftige.

Findested på Fanø

Bittersød Natskygge vokser på fugtige steder på Fanø ofte langs rørsumpe.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juni – August.

Naturhistorie

Er i familie med tobak, tomat og kartoffel. Den er giftig.

Kulturhistorie

Navnet stammer fra tysk ”Nachtschade” – altså en urt mod nattefortræd eller på nudansk: ”Mareridts urt”.

Kordinater