Kendetegn

Blød storkenæber en 10-30 cm høj urt, med opstigende stængel, der er forsynet med lange bløde hår af uens længde.
Dens blade er 2-4 cm lange og håndsnitdelte.
De rødviolette blomster har 5 kronblade, som er spaltet i spidsen.
Bægeret er klokkeformet og håret.
Frugten ligner et storkenæb, som hos alle andre arter af storkenæb.

Findested på Fanø

Vokser mange steder i byen, ved vejkanter og i klitter.

Hvornår på Fanø

Blomstrer maj – august.

Naturhistorie

Blød storkenæb kan som så mange andre rødviolette blomster findes i en hvidblomstret udgave (se foto).

Kulturhistorie

Det latinske navn Molle betyder simpelthen “blød”.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding maj 2021