Kendetegn

Høj plante ( 40-100 cm) med gule kurvblomster i en tæt halvskærm.
Stænglen er furet og ofte rødbrun.
Bladene er fjersnitdelte.
Stængelbladene med fligede øre ved basis.

Findested på Fanø

Ved vejkanter, i klitter og på agerland/enge.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli – september.

Naturhistorie

Eng-brandbæger er giftig. Alle dele af er giftige på grund af de leverskadelige pyrrolizidinalkaloider. Alkaloiderne er stabile, så at de ikke nedbrydes ved fremstilling af hø eller ensilage, hvor husdyr ikke kan undgå at æde planten. I frisk tilstand undgår de derimod planten, da den smager bittert.
Sommerfuglen Blodplets larve lever af Eng-brandbæger. Larven optager giften, som den selv kan tåle, i sig og bliver selv giftig. Når den forvandles til sommerfuglen kan giftstofferne genfindes i den voksne sommerfugl, som så selv bliver giftig.
Kan forveksles med vand-brandbæge,r men den har en tættere halvskærm og anderledes blade. Vand-brandbæger er langt mindre giftig end Eng-brandbæger.

Kulturhistorie

Brandbæger har fået sit navn, fordi spidsen på de grønne bægerblade er brun – er brændt.

Links

Læs om vand-brandbæger
Læs om Smalbladet brandbæger.
Læs om vår-brandbæger.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding april 2021.