Kendetegn

En 5-25 cm spinkel plante med en stængel der ligger ned, men stiger opad.
Bladene er trefingrede, omvendt ægformet og uden brodspids. Det midterste småblad har tydelig stilk.
De gule blomster er ærteblomster med stribet fane og udstående vinger. De sidder i et hoved med 20-40 blomster. Vingerne betyder, at blomsterhovedet virker oppustet.
Frugten er en ærtebælg.
De visne blomster bliver siddende på planten.

Findested på Fanø

Findes på græsland, klitter og i vejkanter.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Maj – August.

Naturhistorie

Gul Kløver har samliv med kvælstofsamlende bakterier. Den har derfor afgørende betydning for kvælstoftilførslen til plantesamfundene.

Kulturhistorie

Slægtsnavnet ”Trifolium” betyder ”trebladet”. Artsnavnet ”Campestre” betyder ”voksende på marker”.

Links

Gul kløver udbredelse i Danmark.

Kordinater