Kendetegn

Opret urt med blågrøn og glat stængel.
Bladene er groft savtakede og ustilkede.
Både randkroner og skivekronerne er gule.

Findested på Fanø

Enkelte marker og ved beboelse.

Hvornår på Fanø

Blomstrer juni til august.

Naturhistorie

Gul Okseøje gror bedst på kalkfattig jord.

Kulturhistorie

Okseøje har været et frygtet ukrudt.
Man kaldte den simpelthen “onde urter” – selv tyskerne kalder den “die böse blume.”
I 1758 udskrev kongen er prisopgave for at få ideer til at udrydde “det slags gule blomster, som af nogele kaldes morgenfruer, men eller med et almindelig navn onde urter, fordi de frem for alt andet ukrudt meget hindrer og dæmper kornets vækst”
Selv i dag skriver man i planteværn online: ” I alle afgrøder, hvor planten forekommer, er den et ondartet og tabsvoldende ukrudt, selv i et lille antal.”

Kordinater