Kendetegn

Let at kende fra andre planter fordi den fremtræder som en lodden blød plante – ja som en harefod.

Lav (10-30 cm) lodden urt med rødlig og opret stængel, smalle 1-2 cm lange grågrønne blade. Blomsterne er blegrøde og sidder i et cylinderformet hoved med mange blomster.

Findested på Fanø

Harekløver vokser i tørre klitter, i vejkanter og andre områder med sandbund på Fanø.
Almindelig på Fanø.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juli – August.
Danner vinterstandere.

Naturhistorie

Harekløver kan som alle andre kløverplanter hente kvælstof fra luften. Den er således med til at skaffe gødning til klitområderne.
Harekløver kan klare sig i tørre klitter, fordi alle dens små hår mindsker fordampningen.
Harekløver har kun et frø i sin ærtebælg. Det kan svæve med vinden, fordi det er omgivet af et dunhåret bæger.

Kulturhistorie

Burde her på Fanø kaldes “kaninkløver,” fordi der er mange flere kaniner end harer på Fanø.
Slægtsnavnet “Arvense” betyder voksende på marker.
Harekløver kan plukkes og tørres. Den holder sig som en vinterbuket længe.

Links

Hasen-Klee auf deutch.

Kordinater