Kendetegn

Hedelyng kan med sine skælagtige blade og lange lilla blomster, ikke forveksles med andre arter. Hedelyng er en stedsegrøn dværgbusk med forveddede oprettet grene, som sjældent er over 50 cm høje. Bladene er ca. 2 mm lange, skælagtige, parvis på skuddene. Hedelyngen har lysviolette blomster, sidder i lange ensidige kortstilkede blomsterstande.

Findested på Fanø

På Fanøs lyngheder. Se kortet nedenfor

Hvornår på Fanø

Blomstrer i august – september.

Naturhistorie

Hedelyng er insektbestøvet. Frøene er meget små og dannes i kapsler. En hedelyng-plante har en begrænset levetid – 25 til 30 år – og gennemlever en række faser. Først en pionerfase af tre til seks års varighed, hvor planten udvikles fra en pyramideformet til en grenet, halvkugleformet busk, og hvor den kun blomstrer sparsomt. Dernæst følger en opbygningsfase, som varer til planten er ca. 15 år gammel, hvor den er tættest og lys grøn, og blomstrer kraftigt. Så en moden fase indtil planterne er 20 – 25 år gamle, hvor forgreningen bliver mindre regelmæssig og bladene vissent grønne, og hvor der er tendens til, at de midterste, ældste grene begynder at sprede sig og tillade mere lys at nå jordoverfladen. Og endelig den senile fase, hvor de midterste grene begynder at dø, og hvor der dannes en åbning midt i planten. Endnu i nogle år kan planten forblive i live, nu med nedadliggende grene, alt imens andre arter koloniserer åbningen (laver, mosser, bølget bunke, revling).

Kulturhistorie

Hedelyng anvendtes tidligere til en lang række formål, fx til foder, brændsel, sanddæmpning og isolering. Desuden til optænding af ovne, såkaldt ”lysning”. Lyngheder plejes med en kombination af rydning, græsning, slåning og afbrænding, for at forny lyngen og modvirke tilgroning med træer og buske. På Fanø indsamler en række biavler velsmagende honning fra Hedelyng.

Vejrvarsel:
Hvis lyngen blomstrer i spidsen, på Sct. Sebaldus dag,den 19. august, vil det blive en lang vinter med megen sne. Blomstrer lyngen mest forneden, bliver vinteren kort og mild.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Torben Garmer 2011.