Kendetegn

En 50-100 cm høj plante med håret og firkantet stængel.
Bladene er lancetformede og helrandede. De sidder parvis modsatte.
De mørkerøde 10-15 mm store blomster sidder i adskilte kredse i et langt aks øverst på planten. Blomsterne er 6-tallig med 6 kronblade 12 støvblade.

Findested på Fanø

Findes i grøfter, moser, rørsumpe og ved søer.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juli – August.

Naturhistorie

Kattehalens blomster kan derfor være enten kort-, mellem- eller langgriflet. For at undgå selvbestøvning er blomstens grifler og støvdragere ikke lige lange. Blomsterne på den enkelte plante er ens. Kattehale er én af de eneste 6-tallige planter i Danmark.

Kattehale tiltrækker mange insekter og er værtsplante for skovblåfuglens larver.

Kulturhistorie

Planten indeholder store mængder garvestoffer og har været brugt medicinsk som blodstandsende middel.

Slægtsnavnet Lythrum, af græsk Lythron, betyder “størknet blod” og hentyder til blomsterfarven og til plantens blodstillende egenskaber.
Artsnavnet salicaria betyder “pileagtig” og hentyder til bladenes form.

Links

Kattehales udbredelse i Danmark.

Kordinater