Kendetegn

5 – 15 cm høj opret og lodden urt med 2 mm tykke og korte udløbere.
Bladene er lancetformet, undersiden er tæt håret og de sidder i roset. Udløbernes blade er lidt mindre end rosetbladene.
De enlige citrongule blomster sidder enlige på bladløse stængler.
Randblomsterne har rød spids.

Findested på Fanø

I de yderste klitter

Hvornår på Fanø

I de yderste klitter

Naturhistorie

Klit-høgeurt har hvid mælkesaft.
Klit-høgeurt er tæppedannende p.gr.a. de korte udløbere.

Kulturhistorie

Høgeurt er en meget stor slægt. Nogle af urterne hedder ”Hieracium” (=høg) på latin. Deraf det danske navn. Man mente at høgen skærpede sit syn med saften af denne plante.

Links

Link til Håret høgeurt