Kendetegn

5–15 cm høj opret og lodden urt med 2 mm tykke og korte udløbere.
Bladene er lancetformet, undersiden er tæt håret og de sidder i roset. Udløbernes blade er lidt mindre end rosetbladene.
De enlige citrongule blomster sidder enlige på bladløse stængler.
Randblomsterne har en rød spids.

Findested på Fanø

I de yderste klitter

Hvornår på Fanø

I de yderste klitter

Naturhistorie

Klit-Høgeurt har hvid mælkesaft.
Klit-Høgeurt er tæppedannende p.g.a. de korte udløbere.

Kulturhistorie

Høgeurt er en meget stor slægt. Nogle af urterne hedder ”Hieracium” (=høg) på latin. Deraf det danske navn. Man mente, at høgen skærpede sit syn med saften af denne plante.

Links

Link til Håret høgeurt