Kendetegn

En 15-35 cm lav urt med en håret stængel, der lige under jordoverfladen svulmer op til en knold.
De langstilkede og hårede blade sidder i en slags roset. På blomsterstænglen er der få blade.
De op til 15 mm store glinsende gule blomster sidder på en furet stilk. Bægerbladene er bagudbøjet og tiltrykt til stænglen.

Findested på Fanø

Tørre enge, vejkanter og marker.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i maj – juni.

Naturhistorie

I stænglens knold opbevares nærring til næste års nye skud.

Ranunklerne har et glinsende ”spejl” i deres kronblade.

Kulturhistorie

Ranunkelblomsterne kaldes også smørblomster. Holder man dem op under hagen, så vil der komme et gult skær på hagen, hvis man kan lide smør. Det er kronbladenes spejl, som spejler på hagen.

På Valborg dag den 1. Maj skal malkepigen finde tre gule Ranunkler og lægge dem i malkespanden før hun malker, så får gården meget mælk og smør resten af året.

Knold-Ranunkel er giftig for husdyr, men de spiser den sjældent. Hvis Knold-Ranunkel gnides mod huden kan den give eksemlignede reaktioner med blister.

Slægtsnavnet “Ranunculus” betyder “lille frø” efter slægtens ofte fugtige voksesteder, hvor der ofte er mange frøer (“Rana” = frø). Ranunklerne blev før ofte kald hanefod pga. deres blades form.

Links

Knold-ranunkels udbredelse i Danmark.
Giftlinjen på Bispebjerg hospital.

Kordinater