Kendetegn

Knude-firling er en lav (5 – 10 cm) og spæd plante med opstigende stængel.
Bladene aftager i størrelse ud mod stænglen. I de øverste bladhjørner dannes yngleknopper.
De hvide kronblade er ofte dobbelt så lange som bægerbladene.

Findested på Fanø

I fugtige klitlavninger.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli – september.

Naturhistorie

Der findes en nordlig og en sydlig art af knudefirling.
Kan formere sig vegetativt med yngleknopperne i de øverste bladhjørner.

Kulturhistorie

Det latinske navn “nodosa” hentyder til de knuder, som yngleknopperne danner i bladhjørnerne.

Links

Link til den svenske Virtuellan flora.

Kordinater