Kendetegn

Læbeblomst, 20-60 cm høj. Ofte grenet fra stænglens nedre del.
Kantede stængler som er besat med stive nedadrettede hår. Desuden kirtelhår på nederste del.
Bladene er smalt ægformede, buestrengede, groft savtakkede og hårede på oversiden.  Bægret med 5 spidse brodbesatte hårede flige.
Blomsterne blegrøde eller hvide, stilkede, siddende i kranse. Kronen 12-15 mm med en hvælvet håret overlæbe og en trefliget underlæbe. Der ses to frembulende pukler mellem basis af midter- og sidefligene. Midterfligen rektangulær, længere end bred med nedadbøjet rand og spaltning distalt. Blå eller violette tegninger helt til randen af midterfligen.

Findested på Fanø

Fugtige, næringsrige områder, fx strandvolde og enge.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli – september.

Naturhistorie

1-årig læbeblomst, der formerer sig ved spredning af nødder fra 4-delt spaltefrugt.
Kan forveksles med Almindelig Hanekro, men den har kirtelhår på hele stænglen og mangler det distale hak i underlæbens midterflig.

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland august 2016.