Kendetegn

En 10-40 cm opstigende og klatrende urt med kantet stængel.
Hvert blad består af 3-5 par linjeformede småblade med brodspids. Bladene har slyngtråd i spidsen.
De 10–18 mm lange rødviolette blomster er ærteblomster. De sidder en eller to sammen i bladhjørnerne.
Frøene sidder i en ærtebælg, som efterhånden bliver sort.

Findested på Fanø

Grøftekanter, agerjord og i den grønne klit.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Maj – Juni.

Naturhistorie

Smalbladet Vikke hører til ærteblomsterne. Blomsten er den karakteristiske ærteblomst. Den har små bakteriefyldte knolde på rødderne. Takket være disse knolde kan Vikken optage kvælstof fra luften og omdanne det til nitratgødning.

En del sommerfuglearter lægger æg på Vikker. Larven lever så af planten.

Smalbladet Vikke kan forveksles med andre Vikkearter. Forfatterens gamle naturhistorielære på Fanø skole sagde altid: ”Vikken Vikke det ved jeg ikke.”

Kulturhistorie

Navnet Vikke kommer af det latinske verbum ”vincere” ”at sno.” Ved hjælp af Vikkernes klatretråde kommer planten op gennem anden vegetation.

Links

Smalbladet vikkes danske udbredelse.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding december 2015