Kendetegn

Stænglen er nedliggende, rødlig, kraftig og rigt forgrenet fra bunden.
Bladene er kødede, æg- eller lancetformede, svagt tandede med 2 fremadrettede basallapper.
Farven er sølvgrå, grågrøn eller mørkegrøn på begge sider, og bladene er netstrengede. Forbladene er rudeformede og sammenvokset til midten.
Frø 3,1-4,6 mm, lysebrune.

Findested på Fanø

I klitterne ved Rindby og Sønderho.

Sølvmælde findes på næringsrig, saltpåvirket bund fx på overføget tang på sandet forstrand og i unge klitter

Hvornår på Fanø

Blomstrer juli – september.

Naturhistorie

Selvindvandret fra Europas kyster. Sølvmelde har bredt sig langs den jyske vestkyst eller er blevet hyppigere rapporteret gennem de seneste 100 år.

Sølv-mælde er en en-årig plante, så bestanden kan være stærkt varierende fra år til år – meget afhængig af, hvor ekstrem højvande bringer frøene hen.

Kulturhistorie

Mælder er i tidens løb blevet anvendt mod forstoppelse, enten i kogt tilstand som spinat eller som klyster.

FanøNatur ved pt. ikke hvordan Sølv-mælde smager. Da den er sjælden, så anbefaler vi at springe den over, hvis man er ude for at sanke planter.

Kordinater