Kendetegn

En lille og spinkel plante på 5–15 cm med tynde opstigende stængler.
De er oftest forgrenet fra roden.
Klaser med 3–10 blå blomster, der lyser i det visne græs i maj og juni.
Blomsten er meget lille, men de to øverste blade har samme farve som blomsten. Derfor kan “blomsten” ses bedre af mennesker og insekter.

Findested på Fanø

Fugtige huller i klitområderne og på hederne.

Hvornår på Fanø

Blomstrer maj – september.

Naturhistorie

Er sjælden og findes kun i det Vestlige og Nordlige Jylland i kystområder. Kan ses på den norske vestkyst og Færøerne.

Frøene minder om små insektlarver og spredes af myrer, der samler dem i den tro, at de er fødevarer.

Kulturhistorie

Mælkeurten har brug for plads og lys. Derfor tåler den ikke tilgroning, men trives godt, hvor der græsses.
Faktisk har den fået sit navn, fordi man troede at køerne gav mere mælk, hvis de åd mælkeurt.

Links

Se Almindelig mælkeurt ved at klikke her.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland maj 2015