Kendetegn

20 til 50 cm høj glat urt med grønlig og firkantet stængel.
Bladene er modsatte, lancetformet og savtakkede.
Den gule krone er læbeformet, sammentrykt, har to mørkviolette tænder på overlæben, opadbøjet kronrør og udragende grifel.
Bægeret er opblæst efter blomstringen.

Findested på Fanø

På strandenge og klit- og hedelavninger.

Hvornår på Fanø

Blomstrer fra maj til august.

Naturhistorie

Skjaller er halvsnyltende. Dens rodsystem borer sig ind i græsser, hvorfra den optager en del af sin nærring.

Kulturhistorie

Slægtsnavnet ”Skjaller” hentyder til den raslende lyd, som frøene fremkalder i den modne kapsel, når vinden blæser.
På Fanø blev den af samme grund i gamle dage kaldt ”gjaller.”

Skjaller kan være ødelæggende for græsavl, fordi den snylter på græsrødder. I en byvedtægt fra 1600 tallet påbydes der derfor at skjaller skal luges af agrene og straks føres hjem og brændes.

Kordinater