Kendetegn

Den er 25-60 cm høj og ligner en blågrøn rigt grenet og stiv tidsel.
Bladene er stive og tornet. De er beklædt med vokslag på begge sider. Sammen med plantens lange rod, vidner det om tilpasning til tørre områder.
De små blå blomster sidder i et hoved omgivet tornede svøbblade.

Findested på Fanø

Vokser få steder på Fanø i klitterne.
Planten er meget sjælden og fredet.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juli – August.

Kulturhistorie

Navnet er tysk og henviser til plantens fremtoning, som var lig en mand i harnisk.
Roden har været brugt som potensforstærkende middel.
Planten er bl.a. truet pga. tilgroning med Rynket Rose

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juli 2011