Kendetegn

Den er 25-60 cm høj og ligner en blågrøn rigt grenet og stiv tidsel.
Bladene er stive og tornet. De er beklædt med vokslag på begge sider.
Sammen med plantens lange rod, vidner det om tilpasning til tørre områder.
De små blå blomster sidder i et hoved omgivet tornede svøbblade.

Findested på Fanø

Vokser få steder på Fanø i klitterne gerne hvor vindbrud eller fygning betyder frisk hvidt sand.
Planten er meget sjælden og fredet.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i juli – august.

Naturhistorie

Den unge Strand-mandstro sender i løbet af tre – fire år enlang pælerod dybt ned i klitten, så den kan finde vand i tærketider.
Strand-mandstro er ikke en tidsel, selom den ligner. Det er en kurvplante.

Kulturhistorie

Navnet er tysk og henviser til plantens fremtoning, som var lig en mand i harnisk.
Roden har været brugt som potensforstærkende middel. I ældre dansk kaldtes den også “Mands-hielp”. Det kan være ud fra “signaturlæren” – den kraftige pælerod kunne minde om en penis.
Planten er bl.a. truet pga. tilgroning med Rynket Rose.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Søren Vinding juli 2011