Kendetegn

En 10-20 cm høj plante med rødlig anløben, korthåret og ofte ugrenet stængel.
Bladene er modsatte, lancetformede, svagt kødede og groft takkede.
De mørkerøde læbeblomster sidder i en ensidig klase, der er svagt nikkende. Overlæben er hvælvet.

Findested på Fanø

På strandengene – gerne på den lidt tørre del.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juni – Juli.

Naturhistorie

Strand-Rødtop findes kun omkring Østersøen og ved Vadehavet. På Fanø er den almindelig.

Strand-Rødtop samler ikke al sin næring selv. Den stjæler fra andre arter. Den kaldes derfor en halvsnylter.

Kulturhistorie

Strand-Rødtop er en dansk ansvarsart, fordi det er vurderet, at Danmark rummer 20 % af verdensbestanden.

Det latinske artsnavn ”litoralis” betyder voksende ved stranden.

Links

Strand-rødtops udbredelse i Danmark.
En botaniker fra Fanøs beretning om strandengen-

Kordinater