Kendetegn

Tueformet 15-60 cm høj urt med bladløs stængel.
De halvtrinde og kødet blade i roset.
Små grønne, kortstilkede blomster i en mangeblomstret klase.
Frugten ægformet og består af 6 delfrugter.

Findested på Fanø

På strandengene.

Hvornår på Fanø

Blomstrer juni til august men kan plukkes før.

Naturhistorie

Planten er salttålende og klarer sig fint på Fanøs strandenge.

Kulturhistorie

Strand-trehage kan spises. De nyudsprungne stængler smager af koriander. Den kaldes derfor Nordens koriander. Ældre blade kan være kraftigt smagende.

Strand-trehage indgår i vadehavaretten sojkål eller sut sammen med strand-vejbred.

Kordinater