Kendetegn

10 – 30 cm høj urt med stilkede fingrede blade og opstigende stængel. Stænglen slår ikke rod.
Roden grov og træagtigt. Indvendigt rød.
Kronbladene gule med mørk plet nær basis (jvf. billed 1)

Findested på Fanø

Almindelig på alle Fanøs heder og i fugtige hedeområder.

Hvornår på Fanø

Blomstrer juni til august.

Naturhistorie

Indeholder rød saft i hele planten inkl. roden. Kaldes derfor ofte Blodrod.

Kulturhistorie

Anvendt som lægeurt og kunne købes på apoteket under navnet Blodrod.
Brugtes også som garvemiddel.