Kendetegn

Stående eller nedad, 10-60 cm. Stribede stængler, stærkt forgrenede.
Bladene er kødfulde, spydformede, mørkegrønne, senere ofte gule, hvirvlede eller tandede med 2 grundlæggende let fremadrettede pletter.
Blade og blomster sammenflettet i bunker på stængler fra bladhjørner.
Kan være svært at skelne fra Javelin.

Findested på Fanø

Ved Fanøs kyst på Halen.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i August – September.

Naturhistorie

Vokser på kystenge og kystbanker.
Hver blomsterbørste består af sammenvævede blade og en blomst, ofte flere i samme kvast.
Hver dusk producerer en eller flere trekantede frøkapsler, som ofte ses sammenfiltrede i dynger på sandet, men ellers transporteres rundt af tidevandet.
Hver frøkapsel indeholder et rundt frø.

Kulturhistorie

Kan bruges som Strandmakrel og Kveller i salater.
Tidligere indsamlet til svinefoder.
Derudover blev det tidligere spist mod skørbug på grund af et højt C-vitaminindhold.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Nick Nyland oktober 2014