Kendetegn

Op til 60 cm høj plante med ovale grundblade (helt nede ved jordoverfladen) og fliget stængelblade med stor ende afsnit.
De gule kurvblomsterne i halvåben skærm.
Bægerbladene er grønne med brun spids.

Findested på Fanø

Visse steder på Fanøs strandenge.

Hvornår på Fanø

Blomstrer i Juli – September.

Naturhistorie

Kan forveksles med Eng-brandbæger. Vand-brandbæger er ikke så giftig som Eng-brandbæger.

Kulturhistorie

Brandbæger har fået sit navn, fordi spidsen på de grønne bægerblade er brun – er brændt.
Det latinske navn “Aquatilis” betyder “voksende i vand”.

Links

Vand-brandbægers udbredelse i Danmark.
Se om engbrandbæger.
Se om smalbladet Brandbæger
Læs om vårbrandbæger.

Kordinater