Atlingand er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Danmarks næstmindste svømmeand, kun lidt større end Krikand. Virker længere end krikand. Hannen i pragtdragt har teglrødt hoved med en hvid stribe, der går fra over øjet til bagerst på nakken. Kendes i flugten på gråt forvingefelt, grønt vingespejl, hvid bug og mørkt bryst. Hunnen har mørk øjenstribe og lys øjenbrynsstribe. Minder ellers om Krikand hun uden grønt vingespejl. Færdes mere skjult i vegetationen end andre svømmeænder.

Findested på Fanø

Småsøer og vandhuller, f. eks. i Skifterne.

Hvornår på Fanø

På træk i marts/maj og august/september.

Naturhistorie

Hannen har en særlig lyd, den bruger under pardannelsen – som en negl, der hurtigt løber hen over en kam. Lyden høres ofte, når flere hanner flyver efter en hun, og den benyttes også af hannen, når han opfører sit spil på vandet til ære for hunnen.

Kulturhistorie

Navn atlingand er blevet tydet som “efterlagt [ægs] and”, fordi man har troet, at denne and kunne været kommet af et lille æg, som den almindelige gråand til slut har lagt, og derfor er den blevet så lille.

Video

Kordinater