Fløjlsanden er en almindelig træk-, sommer- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Fløjlsanden er større end sortanden, men knap så stor som Ederfugl. Det er en mørk dykand med flad pande og ret kraftigt, trekantet næb med let opadbøjet spids og overkant. Adult han er glinsende sort med en lille, hvid plet under det gråhvide øje. Næbbet har gule og orange felter som ses selv på lang afstand, og benene er rødlige. Adult hun er mørkebrun med lysere underside og to diffuse, hvide pletter på siden af hovedet – ved næbbasis og bagest på kinden. Juvenile fugle ligner hunnen, men har lysere underside og tydeligere lyse pletter på hovedet allerede i løbet af 1. vinter anes hannens sorte dragt og gule næbtegning dog.
Kendes i flugten – som er tungere og mere ederfugleagtig end Sortand – på det store, hvide vingespejl. På svømmende fugle i alle dragter er det hvide felt for det mest synligt, men kan periodevis være dækket af skulderfjerene. Ses desuden ret ofte på direkte træk typisk lavt over vandet i mindre flokke (op til 20), enten på linie eller i en kompakt flok.

Findested på Fanø

Ses næsten udelukkende langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt.

Naturhistorie

Ses generelt i mindre, løsere flokke end Sortand. Holder til på forholdsvis lavt vand ret langt fra kysten (som Sortand, og ofte i flokke med denne), således at den tit slet ikke ses fra kysten. Man får derfor ikke det rette indtryk af fuglens almindelighed. Vinteren igennem ligger mellem 10.000 og 120.000 fløjlsænder i danske farvande.