Hvinanden er en almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Hvinanden er en mindre dykand med et karakteristisk, stort hoved. Hanner er overvejende sort og hvid. Det trekantede hoved er grønsort med en hvid, rund plet mellem det gule øje og næbbet. Hunnen har brunt hoved og grå krop, næbbet er mørkegråt med gulligt tværbånd nær spidsen. Bugen er hvid. I flugten virker vingerne to-farvede med sort hånd og hvid arm og fuglen virker storhovedet og korthalset. Vingerne frembringer en meget karakteristisk, syngende lyd i flugten.

Findested på Fanø

Ses langs Fanøs kyster.

Hvornår på Fanø

Ankommer i oktober/november og trækker nordpå igen i marts/april.

Naturhistorie

Hvinanden yngler i huller i træer og yngler gerne i redekasser.

Kulturhistorie

Allerede om efteråret begynder hvinænderne deres kurmageri. Det kulminerer om foråret og der er konstant røre i flokkene. Ofte ryster hannerne på hovedet for at vise hunnerne sine hvide kinder og under en anden positur smækker de hovedet bagover, så nakken rører overgumpen.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.