Knarand er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Mindre og mere slank i forhold til gråand. Vingespejlet er hvidt. Hannen er grålig med sort gump. Hovedet er brunligt med sort næb. Hunnen ligner gråand hun, men har lysere hoved og mørkere hale.

Findested på Fanø

Ses på træk langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Om foråret ses den fra februar til april og om efteråret i august/september.

Naturhistorie

Lever primært af plantemateriale og lever i søer, moser og andre vandområder.

Kulturhistorie

Navnet hentyder til dens stemme og lydordet “knarre”. På Fanø kaldtes den i gamle dage for “smænd”.

Video