Lille Skallesluger er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Lille skallesluger er en lille skallesluger på størrelse med hvinand og nok en af de flotteste fugle i Danmark. Hannen er helt hvid med sorte tegninger og sort maske. I flugten ses, at hannens ryg og vingespidser er sorte. Hunnen er grålig og har et brunt hoved med hvide kinder og sort maske.

Findested på Fanø

Er set i Sønderho og på træk langs veststranden.

Hvornår på Fanø

Spredte observationer fra oktober til midt i april.

Naturhistorie

Lille skallesluger lever af fisk som andre skalleslugere. Har som stor skallesluger og hvinand rede i hule træer eller redekasser.
Lille skallesluger ses i Danmark ofte ved lavtvandede indlandskyster, i østdanske havne og i søer, hvor den søger føde nær rørskoven. Arten er mest hyppig i den østlige del af landet.
Lille skallesluger yngler primært i Sibirien og det nordlige Rusland. Et par tusinde par yngler i det nordlige Skandinavien. Den samlede vinterbestand i Nordvesteuropa er på ca. 30.000 individer, hvoraf hovedparten overvintrer i Holland. I Sortehavet og det Kaspiske Hav kan der overvintre op til 100.000 fugle.